رونمایی از کتاب یک روز بعد سردار شهید حاج محمود شهبازی

فرمانده سپاه همدان و جانشین لشکر 27 محمد رسول (ص)